Ik woon ZEN

Ik woon ZEN

Maak jij een fundamenteel verschil?

In 2021 is alle nieuwbouw energiezuinig, dat wil zeggen energieneutraal of zelfs energieleverend. Met een teasende bewustwordingscampagne wordt de woonconsument op een speelse manier gewezen op de voordelen van ZEN. In plaats van de focus te leggen op de financiële voordelen of techniek en duurzaamheid steken we in op gevoel: ` ga jij een fundamenteel verschil maken?’.

  • Conceptontwikkeling & naamgeving

  • Ontwikkeling beeldmerk & projectstijl

  • Creatie en realisatie campagnemiddelen

Bekijk de video van Ik Woon Zen

Belangrijk onderdeel van de campagne is de video, deze is veelvuldig verspreid en gedeeld via social media. BN’ers Eef van Opdorp en Froukje Jansen verlenen hun medewerking aan de video.

`Ik woon ZEN’ is ontwikkeld om mensen aan het denken te zetten. ZEN staat voor Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) en is het vervolgprogramma van de partijen in het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK).

Weten waar je nu al ZEN kunt wonen? Ga naar ikwoonzen.nl